kontakt   home
 
Oprávnění
 
Kvalifikace
 
Služby
 
Podklady
 
Charakteristika
 
Objednávka
 
 

CHARAKTERISTIKA

Odborné posudky – slouží ke zjištění hodnoty oceňovaného majetku dle Zákona č.151/97 Sb.o oceňování majetku a příslušných vyhlášek, dále v souladu se Znaleckým standardem č.I vydaným ČVUT Brno – Ústav soudního inženýrství. Výsledky a závěry v nich uvedené jsou identické jako u znaleckých posudků.