kontakt   home
 
Oprávnění
 
Kvalifikace
 
Služby
 
Podklady
 
Charakteristika
 
Objednávka
 
 

OPRÁVNĚNÍ

Posudky – ceny a odhady poskytuji a zpracovávám na základě oprávnění k provozování živnosti:
Oceňování pro věci movité – specializace na dopravní prostředky, stroje, zařízení, spotřební zboží, nábytek, kancelářská technika, elektronika a zařízení domácností.

Koncesní listina vydaná Magistrátem m. Plzně – ŽÚ dne 7.5.2004 pod č.j.3224/04.

Koncesní listina

SOUDNÍ ZNALEC – ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení.
Jmenování znalce Krajským soudem v Plzni na základě jmenovací listiny ze dne 22.11.2007.